SEPE | TALK | FILES | IMAGES | STS | STATS

SimKol/SimRail

Instrukcja logowania 2FA:

  1. Instalujemy na naszym telefonie na przykład Google Authenticator, Authy lub Duo Mobile i skanujemy za jego pomocą kod QR 2FA widoczny przy logowaniu.
  2. Drukujemy otrzymaną listę kodów zapasowych.
  3. W razie korzystania z dostępu do repozytorium przez https korzystamy z instrukcji: https://dev.to/fpeluso/how-to-clone-a-gitlab-repository-after-enabling-2fa-6oc
SimKol/SimRail